Билтен 22       Билтен 23

СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ  09.02.2020.

Предавачи: Зорица Лазић и Андрија Герић

 

ХВАЛА  НАРОЧИТО ПРЕДАВАЧИМА, А  И ТРЕНЕРИМА КОЈИ СУ ОДВОЈИЛИ ВРЕМЕ ЗА ОВАЈ СЕМИНАР!

 

АДРЕСАР ООСЗО 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Прва регистрација ради се у току целе године, сем у периоду овере ЛИЦЕНЦЕ КЛУБА и ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ ИГРАЧА, од 10. августа до 05. септембра.
Цена израде нове  легитимације је  700,00 динара  а  замена истекле, старе, 500 динара

Потребно за Прву регистрацију:

-извод из књиге рођених, копија, оверена печатом Клуба, оригинали се не враћају

-2 слике , мале

-опразац РИ-01 у 3 примерка, потписан од стране ОБА родитеља и са унетим СВИМ потребним потацима

-изјава уз Прву регистрацију , једна за сваког играча