Редовна Скупштина ООСЗО одржаће се у суботу, 23.јуна 2018.године

Почетак је у 11 сати у просторијама „Дунав осигурања“,  6.спрат, Н.Пашића 22

 ПРАВИЛНИК o вођењу књиге одлука

ПРАВИЛНИК о вођењу књиге чланова Савеза

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ООСЗО за протекли период

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE OOSZO   јун 2017.

БИЛАНС УСПЕХА ООСЗО ЗА 2017

ПЛАН ООСЗО ЗА 2018

 

Билтен 28                                                                 АДРЕСАР ООСЗО

 

                                                                                                                    АДРЕСАР СУДИЈА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Прва регистрација ради се у току целе године, сем у периоду овере ЛИЦЕНЦЕ КЛУБА и ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ ИГРАЧА, од 10. августа до 05. септембра.
Цена израде нове  легитимације је  700,00 динара  а  замена истекле, старе, 500 динара

Потребно за Прву регистрацију:

-извод из књиге рођених, копија, оверена печатом Клуба

-2 слике , мале

-опразац РИ-01 у 3 примерка, потписан од стране ОБА родитеља и са унетим СВИМ потребним потацима

-изјава уз Прву регистрацију , једна за сваког играча