Тренерска организација

Тренерска организација врши:

Регистрацију и евиденцију тренера Златиборско-моравицког округа.

У сарадњи са УОТС организује и релизује семинаре за усавршавање тренера

Издавање тренерских легитимација Регионалне лиге

Представља везу УОТС и тренера у клубовима

Тренерску организацију чине сви тренери ЗМО. Семинари се одрзавају најмање једном годишње, најцесце у зимском периоду. Семинар за тренере ЗМО одржаће се 22.02.2009. у Ужицу