Тренерска организација  врши:

Регистрацију и евиденцију тренера Златиборског и моравицког округа.

Издавање тренерских легитимација (чиме се постаје члан Тренеске организације Србије. Потребно: 2 слике, уплата чланарине у износу од 2.000 на рачун ООСЗО)

У сарадњи са УОТС организује и релизује семинаре за усавршавање тренера

Издавање тренерских легитимација  тренерима Међурегионалне лиге   и  млађих категорија

Представља везу УОТС и тренера у клубовима

Тренерску организацију чине сви тренери ЗМО.

Семинари се одржавају најмање једном годишње, на почетку такмичарске сезоне. Семинар је обавезан за све тренере МРЛ и млађих селекција, који нису били на семинарима виших рангова.

Pravilnik-treneri1