Председник ООСЗО   Милован Бошковић   064/8345225

Секретар ООСЗО   Ана Пинтеровић   063/1024313

Адреса ООСЗО   Љубе Стојановића  4   31000  Ужице

e mail   ana19@open.telekom.rs