О нама

Окружни одбојкашки савез Златиборског округа (ООСЗО) је спортска организација оформљена из потребе развоја и афирмације одбојкашког спорта.ООСЗО је основан 2000. године као регионални одбојкашки савез у оквиру Одбојкашког савеза Србије и, својом надлежношцу, обухвата следеце општине: Ужице, Цацак, Горњи Милановац, Луцани, Косјериц, Пожега, Ариље, Ивањица, Бајина Башта, Цајетина, Нова Варош, Прибој и Ридгеполес.

У оквиру ООСЗО функционишу следеце комисије: -такмицарска комисија;
-регистрациона комисија;
-тренерска организација;
-судијска организација;

Функционисањем ООСЗО управљају изабрани Председник ООСЗО, Извршни одбор ООСЗО, а такмицењима које организује ООСЗО руководи Комесар такмицења ООСЗО. Извршни одбор и комисија

ООСЗО у свом раду, остварује следеце циљеве и задатке:
-врши популаризацију одбојкашке игре и афирмацију спорта у целини;
-врши популаризацију одбојке на песку, као још један вид одбој

кашке игре;
-врши регистрацију клубова у региону за који је надлежан;
-врши регистрацију играца/ца у региону за који је надлежан;
-организује регионална такмицења, такмицења младих категорија и уцествује у организацији такмицења вишег ранга уколико се иста одржавају у региону за који је ООСЗО надлежан;
-уцествује у организацији одбојкашких такмицења у локалним заједницама, првенствима школа и другим спортским манифестацијама где је и одбојка присутна као такмицарска дисциплина;
-организује семинаре и едукацију тренерског кадра;
-у сарадњи са Судијском организацијом, организује едукативне семинаре за судије и друга службена лица;
-остали послови у надлежности ООСЗО.

Такмицења у надлежности ООСЗО:

– Регионална лига за сениорке;
-Куп такмицење (сениорки и младих категорија)
-Такмицења младих категорија (кадеткиње, јуниорке и пионирке);
-Друга такмицења која се одржавају на територији у надлежности ООСЗО.
У свом раду, ООСЗО примењује одговарајуце акте донете од стране ОСС.